tisdag 9 februari 2016

Pilgrimskällan vid MunkebackaSommaren 2014. Erling Johansson, Enbärskullen, pekar ut platsen för pilgrimshärbärgets källa. Den fanns där innan någon bebyggelse fanns, annat än härbärget. Den var 3-4 m djup och stensatt. Erling fyllde själv igen källan för ett antal år sedan. Nu belamrad med kvistar som synes. Härbärget låg ca 15 m norr om källan, dvs till höger på bilden, en fullkomligt slät och fin plats, som först användes som potatisland på 1950-talet, sedan planterades några äppelträd där.   Leden 10 meter från källan och härbärget. Det är viktigt att betona att inga byggnader finns på några kartor från 1600-talet och fram till nutid. De  sentida torp som finns på platsen, Enbärskullen och Myra, tog sitt vatten i en grund källa väster om byggnaderna, alltså inte ur härbärgets källa. Källan är en reminiscens från medeltiden och härbärgets tid. Kanske går det att restaurera den?

(foto:Bo Ulfvenstierna)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar