lördag 6 februari 2016

Sagan om Smedsbyringen

Det var en vacker höstdag på 1820-talet. I potatislandet vid torpet Myra, på Smedsby hemman i Östra Ämtervik, går hustrun Brita Olofsdotter och hackar upp potatis. Plötsligt ser hon något glimma till. Hon tar upp föremålet och torkar av det med förklädessnibben…
Det hon hittade var en guldring, från slutet av 1300-talet. I nästan 500 år hade den legat dold där, just vid sidan av den gamla färdleden. Ringen har en inskription: Caspar, Melkior, Baltasar. De tre vise männen. De var under medeltiden vägfarares och särskilt pilgrimers skyddshelgon. De heliga tre konungars reliker finns i Kölnerdomen, vilken i sig utgjorde ett vallfartsmål på medeltiden.
Ringen har ett krönt E. Att detta E är krönt betyder att det är ett helgons namn. Tre helgon finns att välja på: S:ta Elin av Skövde, S:t Erik , S:t Eskil. Ringen var på 1300-talet värd en förmögenhet, ett stort hemman.
1828 utgavs 1 riksdaler och 27 skilling i inlösen av Historiska museet, där ringen nu finns. Det räckte då till några vadmalsvådor.
Vem tappade ringen? En mycket förmögen, svensk färdman/pilgrim. Det kan ha varit Johanniterriddaren Lars Magnusson (Magnus Marinassons ätt) som var av kungligt blod på morssidan. Han ägde bland annat Lysvik och del i Björke, samt många andra gods, i Värmland och i Mellansverige. Mot slutet av sin levnad avsade han sig sin riddarvärdighet och inträdde som munk i Johanniterklostret i Eskilstuna – just det – S:t Eskil! Lars Magnusson var Fryksdalens motsvarighet till ”Arn Magnusson”, fastän i verkligheten.
Men det var nog så att Brita Olofsdotter själv inte fick något i inlösen. Hon dog nämligen 1825. Det var troligen hennes son, soldaten Bössman, som lämnade ringen till inlösen 1828.
Förutom ringen, som var en personlig pilgrimsägodel, så har i Smedsby, vid leden, även hittats en kniv, med skaft av mässing med helgonbilder på och i Bäck, på Björkes dåvarande ägor hittades en sked av brons med en skulptur av S:t Filippos på skaftknoppen. Alla tre fynden är daterade till medeltiden.
Fynden talar för sig själva: Fryksdalen som frekventerad pilgrimsled.

Tillägg juni 2015:
Fyxnäs, Gillberga, var fyndplatsen för en guldring från 1400-talet, med heliga tre konungars namn ingraverade. Fyndet gjordes på strandbrinken nära färjan. (1940-talet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar