tisdag 9 februari 2016

Pilgrimer på gång...

Hösten 2015: Ett gäng på pilgrimsvandring, anordnad av Anna- Lena Oskarsson, ( femte fr. vänster) mellan Ingmår skola via Askerudsberget, Björkefors, Lappnäsudden Sunne socken till Uddeberg i Lysviks socken, där det blev mässa. Se nedan.(foto:Bo Ulfvenstierna)

Ung man på gammal led
För några år sedan: Min son Abjörn, intresserad fornforskare, på Fryksdalens forn-handels-och pilgrimsled, strax söder om Vitteby. Vid sidan om finns hålväg. Jag skulle tro att leden såg ut ungefär så här från forntiden och framåt.

Pilgrimshärbärget Munkebacka

Nedan på bilden ses platsen för pilgrimshärberget vid Munkebacka  (vid torpet Enbärskullen).
Byggnaden var 12x5 meter, orienterad i väst-östlig riktning. Strax intill ligger källan och leden.


T.v. på bilden, söderifrån leden. Källan t.v. om den större björken.
(foto: Bo Ulfvenstierna)

Pilgrimskällan vid MunkebackaSommaren 2014. Erling Johansson, Enbärskullen, pekar ut platsen för pilgrimshärbärgets källa. Den fanns där innan någon bebyggelse fanns, annat än härbärget. Den var 3-4 m djup och stensatt. Erling fyllde själv igen källan för ett antal år sedan. Nu belamrad med kvistar som synes. Härbärget låg ca 15 m norr om källan, dvs till höger på bilden, en fullkomligt slät och fin plats, som först användes som potatisland på 1950-talet, sedan planterades några äppelträd där.   Leden 10 meter från källan och härbärget. Det är viktigt att betona att inga byggnader finns på några kartor från 1600-talet och fram till nutid. De  sentida torp som finns på platsen, Enbärskullen och Myra, tog sitt vatten i en grund källa väster om byggnaderna, alltså inte ur härbärgets källa. Källan är en reminiscens från medeltiden och härbärgets tid. Kanske går det att restaurera den?

(foto:Bo Ulfvenstierna)