fredag 24 juni 2022

Trevlig midsommar!

 Alla tillönskas en trevlig midsommar!


Vi är några ur styrelsen för Föreningen Fryksdalsleden som nu haft en första träff med  Åsa Gertling, på Näringslivsenheten, Sunne kommun Det var 22/6. Ett mycket konstruktivt och trevligt möte. Vi informerades om olika bidragsmöjligheter bl a, som Föreningen Fryksdalsleden kan ha möjlighet att söka, för att utveckla föreningen och anordna olika arrangemang. Det gåller naturligtvis också hur vi i samspel kan bredda och berika kommunernas kulturutbud, så att det kommer både besökande och boende i Fryksdale till godo.

Fryksdalsleden omfattar ju hela Fryksdalen, tre kommuner, och det är en led som omfattar både sjöleden och landlederna, och båda landsidorna av sjön  Fryken, både öst och västsidan. Det är viktigt att betona det. Vi hoppas därför utveckla samarbete med t ex Västra Ämterviks hembygdsförening. Men även samarbete med alla olika slags föreningar i hela Fryksdalen, från norr till söder. Vi kan säkert utbyta kunskaper och erfarenheter.