torsdag 10 mars 2022

Konstituerande möte 22/3 2022 !

 Inbjudan till allmänheten, alla som är intresserade av Fryksdalsleden! Den 22 mars 2022 kl 18.00 skall vi ha ett konstituerande möte, för att bilda en förening. Platsen för detta möte blir på Sundsbergs gård i Sunne. Gratis kaffe och fikabröd till alla som kommer!

Arbetsgruppen för Fryksdalsleden  har ju länge haft avsikten att bilda en förening, få ett organisationsnummer, bland annat för att kunna söka olika bidrag som kan komma Fryksdalsregionen till fromma. Både för de som bor i den långa Fryksdalen, från  norr till söder, och för besökare från när och fjärran, som besöker trakterna. Fryksdalsleden kan genom olika bidragsmöjligheter anordna arrangemang, aktualisera kulturella och historiska fakta och perspektiv, särpräglade för denna del av Värmland och Sverige.

ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA TILL DETTA MÖTE!

Vi återkommer snart med mera information!

För Fryksdalsledens räkning

Bo Ulfvenstierna