söndag 4 december 2022

God och Fridfull Jul tillönskas alla!

 Får lov att i dessa tider önska en God och Fridfull Jul! Jag kan meddela att Föreningen Fryksdalsleden fick en stor summa pengar genom Sunne kommuns byapeng. Pengarna kommer bland annat att användas för att ordna en rastplats efter leden, med vindskydd och toalett. Några medel till en bok om Fryksdalsleden och dess historia gavs ej, ej heller av Helmiastiftelsen, så bokplanerna ligger på is tills vidare.

En uppdatering av föreningens hemsida skall ske och där kan man se vidare om kommande möten bland annat.!


fredag 5 augusti 2022

Mycket lyckat och uppskattat program

 

Programmet i Östra Emtervik den 3 augusti kl 1800  blev väldigt lyckat, inte minst tack vare en entusiastisk publik som hade många och intressanta frågor att ställa till mig och arkeolog Helene Sjöstedt.

Jan Ulfeldt representerade Fryksdalsleden, Olle Olsson Trillan och kyrkvägar, Jonas Gazell Bygdeutvekling i Emtervik. Sunne Pastorat sponsrade Församlingshemmet, vilket ju är en mycket fin och trevlig lokal. Sammantaget tycker jag att det inte kunde ha varit bättre. Allt som allt var vi 31 personer.

Jag tror vi nådde ut till många genom Kommunens hemsida, Vuxenskolans annons och Bygdeutveckling i Emtervik på FB, Pastoratets hemsida och förstås Kulturveckans program. Tack för detta!

 Föreningen Fryksdalsleden

gm Bo Ulfvenstierna 


måndag 1 augusti 2022

 

Korsriddare och adelsmän i Fryksdalen

 

Välkomna onsdagen den 3 augusti kl. 18.00, till en historisk överblick över Fryksdalen från bronsålder till nutid.

Plats: Östra Emterviks församlingshem kl. 18.00  inomhus.
Tid: onsdag 3 augusti kl. 18.00
Entré: 100:-  inklusive kaffe och bröd.
Kontant eller via Swish 123 060 06 68. 

                     Program.                                  

  • Lars Magnusson, en korsriddare i Fryksdalen och ett exempel på adelsätternas    intåg i dessa trakter – Bo Ulfvenstierna.
  • Handelns betydelse genom historien – arkeolog Helene Sjöstedt.                                                                                                                                                                 Föredraget sker i dialog med publiken, som har möjlighet att ställa frågor.

Arrangörer är föreningarna: Fryksdalsleden, Bygdeutveckling i Emtervik, Trillan och Kyrkvägar, samt Sunne pastorat

Välkomna!

onsdag 27 juli 2022

Programmet 3 augusti kl 1800 Östra Emterviks församlingshem

 Igår kväll, 26/7, träffades Jan Ulfeldt, Bo Ulfvenstierna,( som representanter för Fryksdalsleden) och Olle Olsson ( Trillan och Kyrkvägar) samt Jonas Gazell ( Bygdeutveckling i Emtervik) på Sjösala och hade ett givande samtal. Vi pratade bland annat om hur våra respektive föreningar kan samarbeta på olika sätt.

När det gäller programmet den 3 augusti kl 1800 i församlingshemmet Östra Emtervik, som är ett samarrangemang av Frykdalsleden, Trillan och kyrkvägar, Bygdeutvecklinig i Östra Emtervik och Sunne pastorat, så kommer även Helene Sjöstedt att delta och berätta om handel genom historiens gång i Fryksdalen. Helene är arkeolog.

Alla är hjärligt välkomna! Inträde inklusive kaffe och bröd 100 kr. Är det fint väder kan vi sitta ute. Jan Ulfeldt berättar om den gamla kyrkplatsen, och den som vill kan göra en kort promenad i närheten av församlingshemmet under hans ledning.

fredag 24 juni 2022

Trevlig midsommar!

 Alla tillönskas en trevlig midsommar!


Vi är några ur styrelsen för Föreningen Fryksdalsleden som nu haft en första träff med  Åsa Gertling, på Näringslivsenheten, Sunne kommun Det var 22/6. Ett mycket konstruktivt och trevligt möte. Vi informerades om olika bidragsmöjligheter bl a, som Föreningen Fryksdalsleden kan ha möjlighet att söka, för att utveckla föreningen och anordna olika arrangemang. Det gåller naturligtvis också hur vi i samspel kan bredda och berika kommunernas kulturutbud, så att det kommer både besökande och boende i Fryksdale till godo.

Fryksdalsleden omfattar ju hela Fryksdalen, tre kommuner, och det är en led som omfattar både sjöleden och landlederna, och båda landsidorna av sjön  Fryken, både öst och västsidan. Det är viktigt att betona det. Vi hoppas därför utveckla samarbete med t ex Västra Ämterviks hembygdsförening. Men även samarbete med alla olika slags föreningar i hela Fryksdalen, från norr till söder. Vi kan säkert utbyta kunskaper och erfarenheter.

lördag 28 maj 2022

I Kulturveckan Sunne 2022

Under Kulturveckan 2022 Sunne, onsdag 3 augusti:

18.00 ”En korsriddare i Fryksdalen”
En historisk överblick av Fryksdalsleden från bronsålder till nutid.
Östra Ämterviks församlingshem
Entré: 100 kr inklusive kaffe och bröd
Arrangör: Fryksdalsleden, Bygdeutveckling i Emtervik, Trillan och Kyrkvägarfredag 15 april 2022

Glad påsk tillönskas alla!

 Nu är föreningen för Fryksdalsleden bildad och vi har haft ett första styrelsemöte.

Vår kassör jobbar nu för att ordna allt som sig bör, med Fryksdalens sparbank,

Vi skall ha ett nytt möte inom kort för att strukturera vår verksamhet framöver och för att diskutera och föreslå program och åtgärder inför sommaren.


torsdag 10 mars 2022

Konstituerande möte 22/3 2022 !

 Inbjudan till allmänheten, alla som är intresserade av Fryksdalsleden! Den 22 mars 2022 kl 18.00 skall vi ha ett konstituerande möte, för att bilda en förening. Platsen för detta möte blir på Sundsbergs gård i Sunne. Gratis kaffe och fikabröd till alla som kommer!

Arbetsgruppen för Fryksdalsleden  har ju länge haft avsikten att bilda en förening, få ett organisationsnummer, bland annat för att kunna söka olika bidrag som kan komma Fryksdalsregionen till fromma. Både för de som bor i den långa Fryksdalen, från  norr till söder, och för besökare från när och fjärran, som besöker trakterna. Fryksdalsleden kan genom olika bidragsmöjligheter anordna arrangemang, aktualisera kulturella och historiska fakta och perspektiv, särpräglade för denna del av Värmland och Sverige.

ALLA INTRESSERADE ÄR VÄLKOMNA TILL DETTA MÖTE!

Vi återkommer snart med mera information!

För Fryksdalsledens räkning

Bo Ulfvenstierna