måndag 6 januari 2020

Epifania

Idag är det trettondedag jul, trettondedagen. För oss som jobbar med Pilgrimsleden har denna dag en speciell betydelse. Epifania är grekiska och betyder uppenbarelse. Från början var det ö h t olika uppebarelser och under i nya testamentet som firades, men med tiden har det alltmer blivit främst De Tre Vise männens dag. Caspar, Melchior, Baltazar. de som frambar guld, rökelse och myrra till Jesusbarnet,
De hade kommit från Österlandet, vägledda av Stjärnan. Man kan säga att de var de första pilgrimerna. Det är anledningen till att de blev pilgrimernas skyddshelgon. Det är deras namn vi finner ingraverade på pilgrimsringen av guld som upptäcktes vid torpet Myra i östra Emtervik 1828, alldeles vid vår Pilgrimsled, Fryksdalsleden.