tisdag 17 september 2019

Att lägga pussel

Mina forskarvänner David Myrehed, Roland Kihlstadius, Jan Ulfeldt och jag har varit ivrigt sysselsatta sedan i våras med Fryksdalens historia. Från de första bosatta för 7-8000 år sedan, till tidig medeltid, kyrkohistoria i Ämtervik, sätersystem i socknarna och en hel del släktforskning.
Jag tycker vi fått fram fakta och strukturer som faktiskt ingen ens snuddat vid tidigare.
Det är ett kulturarbete som omfattar många tusen arbetstimmar.

Tack vare tillgången till olika digitala arkiv går det ju numera att på så sätt nå uppgifter som bara för 30-40 år sedan förutsatte besök, t ex på olika landsarkiv.

Forskningen vi gjort och gör är - och måste vara- tvärvetenskaplig. Det räcker inte med arkeologiska fynd. Till exempel. Man måste ha fantasi, eftersom det är ett pussel läggande av olika information, pusselbitar, som skall läggas och förhoppningsvis passa i varandra. Till slut växer en klarar och klarare bild fram. Att vara fyra, som vi är, är givande på sitt sätt. Det är en dialog, detta att lägga pusslet, i och med att vi är flera så får vi olika perspektiv-