måndag 19 augusti 2019


Öjers vikingagrav vid Fryken 


Öjervik är en Vik-gård. Det var även en vikingagård. På gravfältet söder om gården finns Öjers hög, som enligt tradition eller legend sägs vara vikingahövdingen Öjers gravhög, densamme Öjer som gett namn åt gården. Han sägs vidare varit en av de hövdingar som erövrade ön Isle of Man, mellan Irland och England. (Wikipedia)