lördag 31 augusti 2019

Regalt, patronat, prebendeMed all rätta kan man kalla Sunne pastorat för ett regalpastorat. Men från början, på medeltiden, var det ett patronat, dvs det kunde inrättas av tex en frälseätt, som  bestämde vem som skulle vara präst.

Sund var ett patronat, och som jag  anser, gamla Häljeby, ett prebende, med ursprungliga betydelsen och meningen, att vara ett kosthåll för kyrkoherdens medhjälpare. I detta fall, munkar, kaniker, klerker. Detta inrättades förstås samtidigt som patronatet. Prästbordet och prästbolet.
Detta under katolska tiden. Vid reformationen slogs detta system sönder. På 1700-talet uppkom regalpastoraten, nu med kungen som bestämde.

1200-talets första hälft: Erikska kungaätten. I Sund Lämaätten - Håkan Jonsson Lämas ätt. (Hjorthorn).
Förhoppningsvis kan någon ifrågasätta eller bevisa motsatsen. Själv kan jag inte se det på annat troligt sätt i dagsläget.

(Gården) Sund  ( i Fryksdalen Sunne)  är utfärdandeort för diplom 1367 22/2, 1397 12/3, 1398,1423 25/11, i samtliga fall är det Hjorthornsättlingar inblandade.