lördag 24 juni 2023

Glad midsommar med gamla anor

 Får önska en högtidlig midsommar! Midsommar, ja, det är nog ett firande som har sin grund i Frigga- och Vanakulturen. Ett firande av den goda naturen och växtligheten, av fred och kommande skördar.

Fascinerande att tänka på att de som använde det vi kalla Fryksdalsleden idag, användes av dessa firare, för sådär 3- 4000 år sedan.

Efter kristnandet sammanfaller ju midsommar med Johannes döparens dag och Trefaldighetstiden, vars liturgiska färg är grönt, som sig bör. Även förekom ända in på 1900-talet firande av allmogen vid särskilda källor, Trefaldighetskällor. Även det säkerligen ett mångtusenårigt arv från Vana/Frigga tiden.