söndag 4 december 2022

God och Fridfull Jul tillönskas alla!

 Får lov att i dessa tider önska en God och Fridfull Jul! Jag kan meddela att Föreningen Fryksdalsleden fick en stor summa pengar genom Sunne kommuns byapeng. Pengarna kommer bland annat att användas för att ordna en rastplats efter leden, med vindskydd och toalett. Några medel till en bok om Fryksdalsleden och dess historia gavs ej, ej heller av Helmiastiftelsen, så bokplanerna ligger på is tills vidare.

En uppdatering av föreningens hemsida skall ske och där kan man se vidare om kommande möten bland annat.!