måndag 23 augusti 2021

Historisk Odyssé

 

Fredagen den 27 augusti kl. 18.00 inbjuder Fryksdalsleden i samarbete med föreningen Trillan och Kyrkvägar till en historisk odyssé i miljön kring Östra Emterviks kyrka.

Plats: Östra Emterviks församlingshem.

Program: Områdets historia. Församlingens kyrkohistoria. Prostgård/härbärge. Klockargård. Avslutning i församlingshemmet med förtäring, (eventuellt bildvisning) och diskussion. 

Ciceroner: Bo Ulfvenstierna, Jan Ulfeldt, Olof Olsson.

Avgift: 50:-, inkluderar kaffe och kaka. 120:-, inkluderar sill, färskpotatis, kaffe och kaka. Endast kontant betalning.

Observera: Maxantal 30 personer. Föranmäl till Olof Olsson 070 5531084 

Välkomna!