fredag 30 augusti 2019

                                 Heligby


Det nuvarande Häljeby är en relativt sen gårdsbildning. (efter 1651) Där finns numera t ex rumsuthyrning. Stället ser herrgårdslikt ut.

Gamla Häljeby: Det ställe som brann 1651.. Efter branden  flyttade prästen Magnus Petri Schivedius till Östanås, söder om nuvarande Berg i Östanås, som han köpt. Häljeby som brann 1651 hade han flyttat till 1648, och han hade hyrt där, det hade upplåtits till honom troligen därför att det var kronogård- ( uppgifter från David Myrehed)

I förhållande till det nuvarande pensionatet/herrgården, låg de gamla Häljebygårdarna 4-500 m längre norrut.

Det äldsta Häljeby, " Heligby", låg strax väster om vägen mot Vittebyvägen.  Med strålande utsikt över Frykensundets utlopp. Man brukar anse att de ställen som ligger närmast sjön är äldst. Så är det i detta fall. Vid en undersökning 2003 fann man här fynd av t ex en härd som C14 daterades till 1080-830 f.kr, Men det har legat en gård där från Vikingatid och framåt medeltiden.
30/8 2019 kunde konstateras en gårdssamling omfattande 7 hus av olika storlekar.
Båda dessa äldre Häljebytomter är idag öde och obebyggda.

Dessa gårdar sorterade naturligtvis under Sund, gården, som blev prästbord 1200-talets första hälft.
Den tillsatta patronatkyrkoherden hade förstås ingen möjlighet att ensam verka i detta jättepastorat, utan tilldelades curatorer med lägre vigningsgrader till hjälp. Dessa var munkar och de fick slå sig ned på gamla Häljeby. Det är troligen spåren efter dem och deras örtaodlingar, som än i dag kan ses i form av Pestskråp i mängd, ett säkert tecken på munk tillvaro på platsen. Det kan tänkas att Häljeby fick sitt namn, det stavas i gamla dokument " Helig-by", genom deras heliga verksamhet och närvaro. Möjligen fanns där ett själahus/härbärge för de pilgrimer som vandrade på land leden. Häljeby var troligen ett prebende till Sund-prästgården.