fredag 12 februari 2016

Rakt genom sten-och bronsåldersboplatser-


Fryksdalsleden är som sagt både forn-handels och pilgrimsled. Vad gäller fornled bevisas det av att den bl.a. går rakt igenom stenålders-och bronsåldersboplatser, som här ovan vid Gunnarsby norr om Sunne, där jag hittade en boplats förra året, samt även vid Sör i gårn vid Björke. I båda fallen bekräftade arkeolog Hans Olsson, Värmlands museum boplatserna och vi gjorde tillsammans ett fleratal fynd. Jag hittade ett flintborr bl.a. Samt många avslag av flinta, en del bränd. Övervägande delen av avslagen var sydskandinavisk flinta, från Skåne eller Danmark. Råmaterialet hade fraktats som handelsvara på leden 4-6000 år sedan.
Gunnarsby var Fryksdals härad uråldriga tingsplats, troligen en kultplats - och boningsplats- redan på bronsåldern. I mossen bredvid hittades för längesedan ett bronsåldersvärd - numera i Såguddens museum Arvika- som troligen var ett ritualsvärd använt i kulten.

(foto: Bo Ulfvenstierna)

En stillsam profetia

 
Nedan: En av forsfårorna  i Dejeforsen, Värmlands mest berömda laxfors.
Detta är ett enstaka vattensläpp. Annars ligger forsfårorna nästan tomma.Jag har besökt de flesta forsarna i Värmland, alla tillstrypta. Min profetia är dock, att en vacker dag är alla forsar frisläppta, Höljesdammen riven, Klarälvens sträckningar fria och obehindrade, liksom vid Edsvalla och Fryksforsen, Jösseforsen och många andra. Det kan ta 200 år eller 1000 år, men min övertygelse är att det kommer att ske.
Bilden nedan; från Munkfors.  (foton:Peter Karlstam, Kil)