torsdag 22 augusti 2019

                          Sunnes kyrkorHur många kyrkor har det funnits i Sunne? Det går att svara på det idag.

Sunnesundet var av urminne en viktig plats, där måste vän som eventuell fiende som kom sjövägen passera. Och det var inte lätt att göra det. Ty det utgjorde inga problem att på olika sätt stänga passagen. Vi känner olika exempel från andra strategiska leder hur detta gjorts, med pålverk, linor, kättingar med mera.
Där dagens stenkyrka ligger var en hedna kultplats och där gjordes en bevakningsborg.

Sunnes första kyrka låg på gärdet mellan sedemera prostgården och det på 1700-talet uppförda sockenmagasinet, som ännu finns kvar. Den första kyrkan var från början ett härbärge, själahus.
Vi har exakta måtten och platsen på detta. Där började pilgrimer och tidigkristna begravas. Det är alltså en ödekyrkogård, som absolut måste skyddas som fornlämning för framtiden. Denna äng måste skyddas.

Kyrka nummer två låg öster om nuvarande stenkyrka, dvs där som idag är kyrkogård. Den prästgård som hörde till denna gamla träkyrka uppbrändes av norska strövkårer 1565. Denna prästgård är arkeologiskt undersökt. Den låg alltså inte där den storvulna prostgården sedan kom att ligga, d vs intill sundet.
Det tog alltså många århundraden innan en stenkyrka byggdes, men då äntligen måste man bygga på det gamla offerberget
Kyrkan öster om stenkyrkornas plats låg alltså alltså inne på nuvarande kyrkogården. Det är med sannolikhet platsen för två träkyrkor och troligast den kyrka som fick dopfunt från 1200-talets första hälft. Den byggdes när Sunne fick prästbord och prästbol.