lördag 24 augusti 2019Vi ser här hitom kyrkan i Sunne två röda byggnader. Den närmast sundet är den sk sjöstugan, som byggdes som uppehållsplats för flottningsarbetare. Den är numera riven. Den andra upp till höger är sockenmagasinet, även kallat tiondemagasinet. Mellan dessa två byggnader var Sunnes första kyrka/härbärge beläget. Det är därför med största sannolikhet en ödekyrkogård, begravningsplats. Det är sakral mark, invigd av biskop i Skara. Området norr kyrkogården, kallades Oxhagen och hörde till Sunne Klockargård. Området är nu bebyggt med villor. Området/ängen söder om sockenmagasinet och prostgården, inköptes av Sunne kommun från kyrkan/prästlönejordfonden. Området måste skyddas som fornlämning. Vid magasinet finns ett antal stenar mot ängen, där hästar bands. Dessa är skyddade genom utsaga av Hans Olsson Värmlands museum, arkeolog. Men själva kyrkplatsen och ödekyrkogården måste även skyddas från exploatering.