söndag 14 februari 2016

Fryksdalsleden från Fryksände till Glomdalen

Från Oleby fraktade sig pilgrimer över edet till västra stranden, där Fernow menar att Fryksände första kyrka låg, i närheten av det som kallas Björnidet. Ett härbärge/stavkyrka. Fryksände har ju haft fyra kyrkor denna inräknad.
På medeltiden fiskade munkar i forsen, torde ha varit Nydala kloster. Pilgrimsfärden gick sedan  genom Röjdådalen norrut. Mark-gårdarna var medeltida och svenska, finns med i jordebok 1503.
En hel del fynd från sten-och bronsålder finns i dalgången. Gårdarna/byarna är Östmark, Millmark och Sörmark. Inga finnbosättningar fanns före är 1600 i skogarna. Dalgången löd under Fryksdals pastorat.
Ortsnamn som påminner om pilgrimer är S:T Klara,en myr vid leden,Kyrkonäs, där troligen ett härbärge stått, Olika platser med förled  på Krus/kors (källa:SOFI)
Min tanke är att pilgrimerna vek av mot Glomdalen
vid nuvarande Tväråna.
Via Råbäcken och Backsjön kom de till Nyckelvattnet, korsade gränsen och passerade Kjerkesjön och Kongtjärnet, vidare till sjön Skasen och Glomma. Från Nyckelvattnet är det då ca 3,5 mil. Från Tväråna till Nyckelvattnet ett par mil.
Att denna led är gammal ses utav namnet Munlaugar oss, ett os i Backsjön.(källa SOFI)
Förmodligen en rastplats då ordet  betyder tallrik/matkorg. En rastplats, själahus, härbärge. Ordet användes av de Isländska skalder som berättade om Olav Haraldsson, den helige.

Att det finns flera ortsnamn på Kong och kung efter leden,(källa:SOFI) betyder det att den använts av kungar, troligen Kung Olov och kung Sverre. Olov begavs sig ju från Hedmarken till Närke 1028.

(SOFI= Institutet för folk och språkminnen)