fredag 5 augusti 2022

Mycket lyckat och uppskattat program

 

Programmet i Östra Emtervik den 3 augusti kl 1800  blev väldigt lyckat, inte minst tack vare en entusiastisk publik som hade många och intressanta frågor att ställa till mig och arkeolog Helene Sjöstedt.

Jan Ulfeldt representerade Fryksdalsleden, Olle Olsson Trillan och kyrkvägar, Jonas Gazell Bygdeutvekling i Emtervik. Sunne Pastorat sponsrade Församlingshemmet, vilket ju är en mycket fin och trevlig lokal. Sammantaget tycker jag att det inte kunde ha varit bättre. Allt som allt var vi 31 personer.

Jag tror vi nådde ut till många genom Kommunens hemsida, Vuxenskolans annons och Bygdeutveckling i Emtervik på FB, Pastoratets hemsida och förstås Kulturveckans program. Tack för detta!

 Föreningen Fryksdalsleden

gm Bo Ulfvenstierna 


måndag 1 augusti 2022

 

Korsriddare och adelsmän i Fryksdalen

 

Välkomna onsdagen den 3 augusti kl. 18.00, till en historisk överblick över Fryksdalen från bronsålder till nutid.

Plats: Östra Emterviks församlingshem kl. 18.00  inomhus.
Tid: onsdag 3 augusti kl. 18.00
Entré: 100:-  inklusive kaffe och bröd.
Kontant eller via Swish 123 060 06 68. 

                     Program.                                  

  • Lars Magnusson, en korsriddare i Fryksdalen och ett exempel på adelsätternas    intåg i dessa trakter – Bo Ulfvenstierna.
  • Handelns betydelse genom historien – arkeolog Helene Sjöstedt.                                                                                                                                                                 Föredraget sker i dialog med publiken, som har möjlighet att ställa frågor.

Arrangörer är föreningarna: Fryksdalsleden, Bygdeutveckling i Emtervik, Trillan och Kyrkvägar, samt Sunne pastorat

Välkomna!