fredag 5 augusti 2022

Mycket lyckat och uppskattat program

 

Programmet i Östra Emtervik den 3 augusti kl 1800  blev väldigt lyckat, inte minst tack vare en entusiastisk publik som hade många och intressanta frågor att ställa till mig och arkeolog Helene Sjöstedt.

Jan Ulfeldt representerade Fryksdalsleden, Olle Olsson Trillan och kyrkvägar, Jonas Gazell Bygdeutvekling i Emtervik. Sunne Pastorat sponsrade Församlingshemmet, vilket ju är en mycket fin och trevlig lokal. Sammantaget tycker jag att det inte kunde ha varit bättre. Allt som allt var vi 31 personer.

Jag tror vi nådde ut till många genom Kommunens hemsida, Vuxenskolans annons och Bygdeutveckling i Emtervik på FB, Pastoratets hemsida och förstås Kulturveckans program. Tack för detta!

 Föreningen Fryksdalsleden

gm Bo Ulfvenstierna