fredag 15 april 2022

Glad påsk tillönskas alla!

 Nu är föreningen för Fryksdalsleden bildad och vi har haft ett första styrelsemöte.

Vår kassör jobbar nu för att ordna allt som sig bör, med Fryksdalens sparbank,

Vi skall ha ett nytt möte inom kort för att strukturera vår verksamhet framöver och för att diskutera och föreslå program och åtgärder inför sommaren.